Cloud

愿每个人都能被这个世界温柔以待

稳定
网络稳定从不掉线
快捷
简单快捷一键连线
安全
数据加密雁过无痕

稳定

快捷

安全

客户端下载

本站提供多种版本客户端,请按需下载。

Windows

Shadowsocks:点击下载

ShadowsocksR:点击下载

MacOS

ShadowsocksX-NG:点击下载

ShadowsocksX-NG-R8:点击下载

Apple

本站不提供下载,建议去美区App Store下载:

Shadowrocket

Wingy

Android

Shadowsocks:点击下载

ShadowsocksR:点击下载